Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W maju 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich. Wspólnie zrealizujemy zadanie publiczne pod tytułem „Rodzina moja siłą”. Dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc w działaniach Fundacji.